PRESENTACIÓN DO PROXECTO

Terrum Social non é o comenzo de algo,  non é unha “nova idea”, senon a concreción de moitos anos de traballo en distintas áreas.

Quen somos…

Somos un equipo multidisciplinar da Fundación TERRUM con formación no eido das ciencias sociais (educación, dereito, psicoloxía, filosofía..) e das novas tecnoloxías.

Coordenador: @frandelbuey , avogado ICA de A Coruña nº 6494. mestrado protección xurisdiccional dereitos fundamentais, experto universitario en ciencias forenses e dereito sanitario. doutorando “analisis de problemas sociales” delegado de protección de datos acreditado ante a AEPD.

Que facemos…

 • Asesoramento e acompañamento xurídico
 • Defensa xudicial e Mediación
 • Protección de Datos Persoáis e dereitos dixitáis
 • Novas tecnoloxías, software libre e seguridade
 • Defensa da Educación Social
 • Atención psicolóxica
 • Formación presencial e on-line

Estamos especializados e traballamos fundamentalmente nos seguintes eidos:

Xurídico

 • Dereitos fundamentáis e dereitos humáns
 • Colexios Profesionáis
 • Protección de datos
 • Diversidade funcional
 • Dereito civil, familiar, herdatario, laboral, social, administrativo.
 • Igualdade e violencia de xénero.

Mediación

 • Mediación civil, familiar, escolar, comunitaria, intercultural e organizacional
 • Homologación de acordos.

Protección de datos persoáis e dereitos dixitáis

 • Delegado/a de protección de datos
 • Dereitos de usuarias e consumidoras (ARCO)
 • Asesoramento en protección dixital

Educación Social

 • Formación e-Learning
 • Analisis xurídico no procedemento Lexislativo de Regulación da Profesión.
 • OPE,S
 • Normativa interna e Estatutaria.
 • Ventanilla Única
 • Convenios colectivos

Espazo de atención psicanalítica

 • Sesións de psicanálise de orientación lacaniá

Novas tecnoloxías e seguridade

 • Soporte e plataformado de aulas virtuáis para impartición de cursos online
 • Seguridade das TICs
 • Firma electrónica PIK

Como facemos…

O noso compromiso vai esencialmente co:

 • A individualización e adaptación ás necesidades da/s persoa/s
 • A responsabilidade social
 • A transparencia
 • A confianza
 • O traballo multidisciplinar
 • A equidade
 • A solidariedade
 • A cualidade e a especialización
 • O diálogo
 • A pluralidade e a flexibilidade
 • O coidado e a integración na natureza
 • A Liberdade e o respeto mútuo

Onde estamos…

Moi perto das persoas, mediante o emprego de tecnoloxía de comunicación online (videochamada, chat, mail) ou desprazándonos a onde sexa preciso a nosa intervención.

A nosa sede física atópase en:

R/ Domingo de Andrade 2 Baixo Esquerda
15704 – Barrio de Vite
Santiago de Compostela – A Coruña

Tlf de contacto 698187195

 

Cluster multidisciplinar