Forma-terrum: universidade da diversidade

Versión en galego /

Terrum, naceu coa vocación herdada da necesidade de facilitar formación didáctica, cercana e comprensible, como ferramenta imprescindible nos procesos de apoio a toda intervención xurídica ou social.

Terrum desenvolve a súa formación:

1.-De xeito presencial, cun amplio abano de especialidades e formatos (cursos puntuais, seminarios, charlas, etc.)

2.- Online, por medio da Plataforma Universidade da Diversidade UD2, para facilitar a formación a distancia en diversas áreas do noso proxecto.

Dita formación (tanto a presencial como a virtual) pode ser específica da nosa institución, e/ou homologada por algunha universidade ou administración pública.

Este proxecto é un dos proxectos principáis da Fundación TERRUM, orientado a facilitar á sociedade formación homologada e de calidade encol de materias básicas como a protección de dereitos fundamentáis das consumidoras e usuarias, guías básicas de habilidades sociáis, dixitáis, etc.

Recollerá asemade una bliblioteca virtual con:

  • Bibliógrafía de acceso libre por áreas temáticas
  • Recursos de lectura fácil (libros, guías, revistas,  folletos, noticias, etc.)

Cluster multidisciplinar