Arquivo da categoría: ruralidad

Mapa de cultivos transgénicos en España

transgénicos en España

El primer mapa de cultivos transgénicos en España ofrece las cifras más realistas de la superficie cultivada en España en 2014 con el maíz transgénico MON810 (el único autorizado en la Unión Europea) así como la distribución de los cultivos por municipios. El mapa también muestra las localidades que se han declarado libres de transgénicos

http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/mapa-de-espana/

Declárase firme a sentencia que rexeita o carácter invasor do eucalipto

 Tribunal Superior de Justicia de Madrid vén de declarar firme a sentencia que rexeitaba o carácter invasor do eucalipto. Dado que non se presentou ningún recurso contra a resolución xudicial no prazo establecido para elo, o Tribunal pon punto e final ó proceso, que iniciara o Concello de Teo no ano 2018.

https://www.campogalego.gal/declarase-firme-sentencia-que-rexeita-o-caracter-invasor-eucalipto

CUSTODIA DO TERRITORIO

A custodia do territorio é un conxunto de estratexias e ferramentas que pretenden implicar á sociedade civil na conservación da natureza e a paisaxe. Desde hai xa décadas a Administración é a responsábel da conservación dos valores naturais e paisaxísticos, principalmente mediante a declaración de espazos naturais protexidos. Pero cada vez somos mais conscientes de que esta tarefa non debe estar limitada aos recursos públicos nin aos limites dos parques naturais ou reservas. É necesaria a implicación da sociedade civil para complementar os recursos públicos, para abranguer todo o territorio mais aló dos espazos protexidos e para responsabilizar á sociedade na conservación do noso patrimonio natural

https://marcadores.noitebra.tech/shaare/wiZTyw

www.custodiadoterritorio.org/