DEBATE EN ABERTO CO COPESPA

COLEXIO PROFESIONAL: FERRAMENTA IMPRESCINDIBLE NA DEFENSA DA PROFESIÓN DA EDUCACIÓN SOCIAL

I Faladoiro Aberto organizado xunto ao Colegio Profesional de Educadores Sociales del Principado de Asturias (COPESPA), que habemos transmitir en directo atraverso da nosa canle de Youtube, onde abordaremos temas de interese pra a comunidade de profesionais da Educación Social.

Participantes:

– Flor Gonzalez Muñiz (Presidenta do COPESPA)

– Fran Del Buey Fernández (Compliance Officer do COPESPA e asesor xurídico do CGCEES)

Ao longo do debate abordaranse os seguintes aspectos:

Potestades dos Colexios profesionais.
◦ Defensa da profesión.
◦ Representación Institucional.
◦ Control deontolóxico e sancionador.
◦ Formación actualizada das colexiadas.


Marco legal da formación académica na Educación Social.
◦ Asimetrias curriculares.
◦ Continente e contido.
◦ Impacto das novas reformas legais no ámbito universitario.


Marco legal da profesión da Educación Social.
◦ Profesión títulada?
◦ Profesión regulada?
◦ Análise comparada da Directiva de Servizos e de Cualificacións Profesionais.
◦ O intrusismo profesional


Data: 23 de Novembro das 18:00 ás 20:00

Cluster multidisciplinar