Diversidade terrum: diversidade funcional

PROPOSTA DE ASESORAMENTO, FORMACIÓN E DEFENSA XURIDICA EN MATERIA DE DIVERSIDADE FUNCIONAL

OFERTA DE SERVIZOS:

A diversidade funcional (común e pexorativamente chamada discapacidade) é unha das áreas de especialización do noso equipo de traballo, que parte como premisa da Convención de Nova Iorke do 2006 como texto lexislativo internacional esencial  a ter en conta para a protección e defensa dos dereitos das persoas con diversidade funcional. Neste senso ofrecemos en termos xerais:

 • Asesoramento xurídico e defensa xudicial: constitución de figuras de apoio, reintegración da capacidade, etc.
 • Constitución de patrimonio protexido
 • Constitución de poderes preventivos
 • Herdanzas e testamentos con figuras de protección adaptadas e individualizadas na protección da persoa e/ou patrimonio.
 • Formación presencial ou online (a través da aula virtual Universidade da Diversidade)  dirixida a  profesionais, familiares e persoas con diversidade funcional nos seguintes ámbitos:
 • Diversidade, lexislación (internacional, europea e nacional) e xurisprudencia
 • Diversidade e dereitos da persoa
 • Diversidade e acceso á xustiza
 • Diversidade e provisión de figuras de apoio.
 • Diversidade,  propiedade privada e herdanza
 • Diversidade e dereitos ao honor e a propia imaxe
 • Diversidade  e dereito laboral
 • Diversidade, urbanismo e eliminación de barreiras
 • Diversidade e sexualidade
 • Diversidade e muller
 • Diversidade e dereito penal.

 

 

Cluster multidisciplinar