Lega-terrum: ruralidade, propiedade, urbanismo, herdanzas

LEGA- TERRUM

PROPOSTA DE ASESORAMENTO XURÍDICO INTEGRAL E DEFENSA XUDICIAL.

OFERTA DE SERVIZOS:

Entre outros estes son algúns dos ámbitos nos que desenrolamos o noso traballo cotia.

RURALIDADE (Para leer mais pincha eiquí)

PERSOAS

Por unha banda temos os ámbitos relacionados coas PERSOAS

LABORAL E SOCIAL:

 • Contratación conta allea. Despidos, reclamacións de cantidade. etc
 • Discapacidade / Incapacidade Laboral (IT,IP)
 • Prestacións (RAI, RISGA, EMERXENCIA).Autónomos (RETA)

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CIVIS:

 • Herdanza, testamento, apartación, pacto de mellora, sociedade agraria galega.
 • Fideicomisos, patrimonios protexidos etc.
 • Familia, custodia e alimentos. Divorcios e separacións.

Por outr banda temos os ámbitos relacionados coas COUSAS.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS:

 • Catastro: Titularidade, verificación virtual, discrepancias etc.
 • Licenzas: Obra, rehabilitación, reforma, segregación e agrupación de leiras, talas, queimas controladas etc.
 • Concesións: augas, enerxía solar etc.
 • Comunidades de montes: Estatutos, demarcación, organización etc.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CIVIS:

 • Contratos: Compra/Venda, precario, cesión,comodato etc.
 • Preitos: Interditos, servidumes, usucapidos etc.
 • Escrituras Notariais: Elevación ao público de contratos etc.

CUESTIÓNS ECONÓMICAS:

 • Modelos de empresa: (SL, COOPERATIVA , FUNDACIÓN)Cripto moeda
 • Préstamos: Hipotecas, ao consumo, solidarios etc.
 • Monitorios.

SEGUROS:

 • Sanitarios, sociais privados, de arrendamento, de hipoteca, responsabilidade civil etc.

Cluster multidisciplinar