OPES

Terrum Social, en colaboración co COPESPA e mailo CPEESM está a proceder a impugnar por medio de interposición de Recursos de Reposición a oferta pública de emprego por parte de administracións locais que promoven o intrusismo profesional ao permitiren que calqueira persoa poda exercer as labouras propias de Educadoras/es Sociais en convocatorias de prazas de estabilización, lesionando así o principio de exclusividade e discriminando laboralmente ás persoas que teñen cursado o grau oficial correspondente.

Cluster multidisciplinar