Común-terrum: comunidades, convivencialidade

PROPOSTA DE ASESORAMENTO E XESTIÓN DE COMUNIDADES DE VECIÑ@S

OFERTA DE SERVIZOS:

 • Constitución de comunidades
 • Visado de libros obrigatorios
 • Creación ou modificación de escritura de propiedade horizontal
 • Asesoramento nas xestións da presidencia e tesourería
 • Convocatorias e asesoramento presencial en xuntas ordinarias e extradordinarias
 • Elaboración de contas e orzamentos para a súa aprobación anual, derramas, certificados de impago
 • Tramitación burocrática servizos de alta e baixa bancaria
 • Convivencia veciñal, normas, estatutos
 • Reclamación de impagos, monitorios
 • Contratos con proveedores (seguros, limpeza, suministros) e reducción de costes, etc.
 • Xestións de subvencións, etc.

Cluster multidisciplinar