CONTACTO

Podes contactar con nos nos seguintes mail,s e teléfonos:

Protección de datos: data@terrum.social

Asesoramento e defensa Xurídica: lega@terrum.social

Comunidades: comun@terrum.social

Tamén en:

frandelbuey@avogacia.org

Teléfono para concertar citas 698187195

Enderezo despacho: Avd Alcalde Manuel Platas Varela n 112, 2. CP 15141, Arteixo. A Coruña

Plataforma multidisciplinar